Radio SzczecinRadio Szczecin » Polska i świat

W sumie Komisja wskazała na naruszenia 4 przepisów Kodeksu wyborczego. źródło: https://pixabay.com/pl/719066/succo/(CC0 domena publiczna)
W sumie Komisja wskazała na naruszenia 4 przepisów Kodeksu wyborczego. źródło: https://pixabay.com/pl/719066/succo/(CC0 domena publiczna)
Sprawozdania finansowe Zielonych oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość za rok 2019 odrzucone - ustaliło Polskie Radio. Uchwały w tej sprawie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza. Dla partii otrzymującej subwencję może to oznaczać czasową utratę prawa do budżetowych środków.
Jak przekazał Krzysztof Lorentz, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym, w przypadku Konfederacji, odrzucenie sprawozdania jest konsekwencją "naruszenia zasad finansowania kampanii wyborczej" przez komitet wyborczy tego ugrupowania.

Chodzi o opisane w uchwale PKW z 7 lipca uchybienia w sprawozdaniu finansowym Konfederacji z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. W dokumencie Komisja wytknęła komitetowi wyborczemu między innymi przyjęcie korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym wartych 20 tysięcy złotych więcej niż wstępnie zadeklarowano.

"Korzyści te polegały na roznoszeniu ulotek, rozmieszczaniu plakatów, udostępnianiu powierzchni do ekspozycji materiałów wyborczych oraz na pomocy w pracach biurowych i były świadczone wyłącznie przez osoby fizyczne" - głosi lipcowa uchwała PKW.

W sumie Komisja wskazała na naruszenia 4 przepisów Kodeksu wyborczego. Ostatecznie jednak, wskazując na uchybienia, Komisja przyjęła sprawozdanie finansowe Konfederacji za ubiegłoroczne wybory.

W przypadku Zielonych przesłanką odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego partii było "przyjęcie środków od osób niespełniających wymogów art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych".

Przepis ten - co do zasady - nakazuje, że środki finansowe na rzecz partii politycznej mogą przekazywać jedynie obywatele polscy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak poinformował Krzysztof Lorentz, treść obu uchwał wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami zostanie we wtorek zamieszczona na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Partia, której sprawozdanie zostało odrzucone, może - w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały PKW - zaskarżyć uchwałę do Sądu Najwyższego. W przypadku oddalenia skargi, partia polityczna uprawniona do otrzymywania subwencji, straci przez rok prawo do budżetowej dotacji.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty