Radio SzczecinRadio Szczecin » Polska i świat

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
349 zgłoszeń trafiło dotychczas do Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Informacje te zawarto w pierwszym pełnym raporcie, opublikowanym w Internecie.
Dokument ma 250 stron i zawiera opis działalności komisji, analizę zgłoszeń, badania nad sprawami sądowymi z lat 2017-2020, a także rekomendacje dotyczące zmian prawnych.

Z analizy zgłoszeń wynika, że 188 pokrzywdzonych stanowiły dziewczynki, a 173 chłopcy. Najmłodsza z poszkodowanych miała rok, a najstarsza 16 lat. 96 procent sprawców to mężczyźni. Około jedna trzecia sprawców to członkowie rodziny skrzywdzonego dziecka.

Spośród 349 spraw zgłoszonych komisji do prokuratury przekazano 137 zgłoszeń. 36 dotyczyło niezawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pedofilii.

Drugim istotnym elementem raportu jest badanie akt sądowych z lat 2017-2020. Przeanalizowano 345 przypadków z 245 postępowań. Brano pod uwagę sprawy zakończone prawomocnym orzeczeniem. Z analizy wynika, że przeciętnym sprawcą przestępstwa pedofilii był ponad 30 letni mężczyzna, kawaler, jego ofiarą dziewczynka (93 procent) w wieku od 7 do 15 roku życia. Niemal połowa wszystkich sprawców miała własne dzieci. W 35% wszystkich badanych spraw miejscem popełnienia czynu był internet. Analiza pokazuje, że połowa objętych badaniem małoletnich nie była - po doświadczeniu przemocy seksualnej na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego - objęta specjalistyczną pomocą psychologiczną. W 83% przypadków sąd nie zawyrokował o żadnym środku kompensacyjnym. Z kolei 65% sprawców analizowanych w badaniu, przed popełnieniem przestępstwa na tle seksualnym, dopuściło się łamania norm społecznych.

Jak podaje raport, dzieci wykorzystywane seksualnie mierzą się z lękiem, poczuciem winy i depresją. Dotykają je też zaburzenia snu, problemy szkolne, wcześniej opuszczają dom oraz uciekają.

W ostatniej części raportu znajdują się rekomendacje, które zawierają propozycje reform. Są wśród nich m.in: wyłączenie przedawnienia karalności przestępstw pedofilii, wprowadzenie instytucji adwokata dziecka, nadanie priorytetowego charakteru sprawom karnym dotyczącym przemocy seksualnej wobec dzieci, a także niezwłoczne wystąpienie prokuratora z wnioskiem o ustanowienie kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego.

Komisja rekomenduje też obowiązkowe opiniowanie seksuologiczne i psychiatryczne sprawców wykorzystania seksualnego dzieci. Wśród rekomendacji znalazł się też pomysł stworzenia szybkiej ścieżki interwencyjnej, która zapewniałaby priorytetowy dostęp do opieki psychologicznej dla skrzywdzonych dzieci.
Relacja Tomasza Zielenkiewicza [IAR]

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty