Strategia Polskiego Radia Szczecin SA
Radio SzczecinRadio Szczecin » Strategia Polskiego Radia Szczecin SA
Niniejszy dokument określający strategię Spółki Polskie Radio Szczecin 2024–2035 ma na celu wskazanie z jednej strony najważniejszych aspektów związanych z podniesieniem oraz wzmocnieniem konkurencyjności Polskiego Radia Szczecin na rynku radiowym w kraju i regionie Pomorza Zachodniego, z drugiej zaś wdrożenie modelu zarządzania strategicznego dedykowanego dla Spółki Polskie Radio Szczecin S.A. opartego na podejściu inkrementalno–emergentnym.