Co słychać w lesie?
Radio SzczecinRadio Szczecin » Co słychać w lesie? » Felietony
Trawiasta Buczyna - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Trawiasta Buczyna - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Buczynowe Wąwozy - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Buczynowe Wąwozy - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Żyzna Buczyna - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Żyzna Buczyna - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Buczynowe Wąwozy - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Buczynowe Wąwozy - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Bukowe Zdroje - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Bukowe Zdroje - rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Osetno -- rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Osetno -- rezerwaty w Puszczy Bukowej. [Fot. Zbigniew Pajewski]
Rezerwatów w Puszczy Bukowej nominalnie jest 6 i zajmują ponad 12% Puszczy. Pierwsze rezerwaty w naszej Puszczy powstały w połowie lat 50-tych XX wieku, ale chronionych szczególnie miejsc jest znacznie więcej.

Rezerwat przyrody to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W zależności od przyjętego celu ochrony wyróżnia się następujące rodzaje rezerwatów:
- leśne (pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, stanowiska drzew na granicach zasięgu);
- wodne (wody jezior, rzek, potoków i morza wraz ze zbiorowiskami roślin i gatunkami zwierząt);
- stepowe (murawy ciepłolubne, głównie na podłożu wapiennym i gipsowym);
słonoroślowe (słonorośla nadmorskie i śródlądowe);
- faunistyczne (populacje i siedliska ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb i bezkręgowców);
- florystyczne (populacje i siedliska gatunków lub grup gatunków roślin zarodnikowych i kwiatowych oraz grzybów kapeluszowych i porostów);
- torfowiskowe (zbiorowiska i gatunki torfowisk niskich, przejściowych i wysokich);
- przyrody nieożywionej (odkrywki geologiczne, zjawiska krasowe, gleby, formy skalne, jaskinie, szata naciekowa, stanowiska skamieniałości, przykłady erozji i innych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, utwory geologiczne, wydmy);
- krajobrazowe (krajobrazy o cechach naturalnych, charakterystyczne dla poszczególnych regionów geograficznych, często z występującymi zabytkami).

Źródło definicji:ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.(Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.)

 

Zobacz także

2023-06-14, godz. 14:40 Co słychać w lesie 14.06.2023 Ponad 60 pożarów lasów na terenie tylko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie miało miejsce tylko w czerwcu bieżącego roku. Od początku… » więcej 2023-05-31, godz. 14:40 Co słychać w lesie 31.05.2023 W Puszczy Bukowej drzewa sieją się. Można nawet powiedzieć, że Puszcza sama się odnawia, bo raczej nowych drzew się nie sadzi co pozwala się by nowe wyrosły… » więcej 2023-05-24, godz. 14:40 Co słychać w lesie 24.05.2023 Na południowy wschód od Szczecina w paśmie morenowych wzgórz Bukowych znajduje się jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych Pomorza Zachodniego - Puszcza… » więcej 2023-05-17, godz. 14:40 Co słychać w lesie 17.05.2023 Las zawsze można odnowić, posadzić raz jeszcze. Oczywiście najlepiej przyjrzeć się dokładnie ziemi, jej zasobom i posadzić takie drzewa jakie będą miały… » więcej 2023-05-10, godz. 14:40 Co słychać w lesie 10.05.2023 Kiedy było głośno o Puszczy Białowieskiej to niewielu tak naprawdę słuchało o korniku drukarzu. Chciano za wszelka cenę ochronić przed wycięciem każde… » więcej 2023-05-03, godz. 14:40 Co słychać w lesie 3.05.2023 W ubiegłym roku ponad 45 hektarów 60-cio letniego lasu sosnowego powaliła mocna wichura. Kiedy patrzyło się na ponad 20-to metrowe drzewa połamane jak zapałki… » więcej 2023-04-26, godz. 14:40 Co słychać w lesie 26.04.2023 Punkt czerpania wody zmodernizowało na swoim terenie w ubiegłym roku Nadleśnictwo Nowogard. Dziś wprawdzie wygląda jak kawałek placu betonowego w środku… » więcej 2023-04-19, godz. 14:40 Co słychać w lesie 19.04.2023 Odnowienia to sadzenie drzew w miejsce niedawno wyciętych. W Nadleśnictwie Kliniska w sobotę 15 kwietnia sadzono sosnę. Drzewa sadzili mieszkańcy Wielgowa… » więcej 2023-04-12, godz. 14:40 Co słychać w lesie 12.04.2023 Dziś w "Co słychać w lesie" słuchamy ... lasu. W lesie cisza jest zupełnie inna niż na wsi czy w mieście. Tak w mieście bywa cicho, proszę posłuchać… » więcej 2023-04-05, godz. 14:40 Co słychać w lesie 5.04.2023 Z niepokojem patrzymy na wycinkę drzew. Niezależnie czy to pod nową drogę, budynki czy po prostu dla pozyskania drewna. Wiemy, że kolejne drzewa wyrosną… » więcej
23456