Zapasy Językowe
Radio SzczecinRadio Szczecin » Zapasy Językowe
  • "Zapasy Językowe" - prowadząca dr Maria Kabata z Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Premiera w każdy wtorek o godzinie 14:40 na antenie Radia Szczecin oraz Spotify

Cykl felietonów traktujący o zagadnieniach poprawnościowych współczesnego języka polskiego. Opowieści o ortografii i gramatyce polskiej przeplatane są ciekawostkami z regionu. Trudne zagadnienia filologiczne, przystępnie zaprezentowane w kontekście nowych zjawisk kulturowych i społecznych, pokazują, że historia kołem się toczy również w polszczyźnie.
Zapasy Językowe (05.03.2024) - Teatr
Motyw świata jako teatru jest znany już od antyku, ale spopularyzowany został przez Szekspira. Taki obraz uświadamia nam, że jesteśmy tylko aktorami, którzy wchodzą na scenę życia i kolejno z niej znikają. A los człowieka nie spoczywa w jego rękach, jak głosił Jan Kochanowski w jednej ze swych fraszek.
Zapasy Językowe (27.02.2024) - Inwektywy
Rzeczownik inwektywa pochodzi z łaciny od formy invectivus co oznacza obraźliwy, obelżywy. Synonimem słowa inwektywa jest epitet, wyzwisko i obelga.
Zapasy Językowe (20.02.2024) - Kupować czy kupywać
Które słowo jest poprawne kupować czy kupywać? Błędna jest forma kupywać, swoją popularność zawdzięcza rozpowszechnieniu w gwarach, głównie na Mazowszu.
Zapasy językowe (13.02.2024) - Wszystko czerwone
Tytuł powieści kryminalnej Joanny Chmielewskiej brzmi „Wszystko czerwone”. Twórczość zmarłej przed dekadą „Królowej Polskiego Kryminału” cieszyła się ogromną popularnością, o czym świadczy 6 milionów sprzedanych książek, co w minionych czasach było olbrzymim sukcesem. Tytułowy kolor czerwony jest grą słowną, opartą na znaczeniach dosłownych i przenośnych.
Zapasy językowe (06.02.2024) - Walec historii
Frazeologizm walec historii ma nacechowanie książkowe, czyli jego poprawnym kontekstem użycia są dłuższe teksty pisane, jak felietony czy też beletrystyka. Sam związek wyrazowy oznacza wydarzenie historyczne niosące zniszczenie i zagładę, zazwyczaj mamy tu na myśli wojnę.
Zapasy Językowe (30.01.2024) - Filipiki i Filipinki
Dwa rzeczowniki filipika i filipinka bardzo podobnie brzmią, lecz znaczenia mają skrajnie różne. Filipika bowiem wzięła swą nazwę od mowy politycznej wygłoszonej przez Demostenesa przeciwko Filipowi Macedońskiemu.
Zapasy Językowe (23.01.2024) - Na ulicy i przy ulicy
W codziennych rozmowach wielokrotnie używamy rzeczownika ulica i wiemy, że poprawne są wyrażenia: główna ulica, wąska, boczna, ruchliwa, a także ślepa ulica. I choć niektórzy użytkownicy polszczyzny krytykują połączenie ślepa ulica, nie jest ono błędne.
Zapasy Językowe (16.01.2024) - Czas nas uczy pogody!
Rzeczownik pogoda jest wyrazem pochodzącym jeszcze z języka prasłowiańskiego, pierwotnie oznaczał zgodę, a następnie dogodny czas. Współczesne znaczenia wykształciły się później.
Zapasy Językowe (09.01.2024) - Alma Mater
Wyrażenie dosłownie w łacinie oznacza karmiąca matka, matka karmicielka, a w kontekstach książkowych jest uroczystą nazwą nadawaną szkołom wyższym, zwłaszcza uniwersytetom.
1234567