Radio SzczecinRadio Szczecin » O NAS
Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursów SMS na antenach „Radia Szczecin” i „Radia Szczecin Extra”. Podmiotem urządzającym konkursy na zasadach określonych w regulaminie jest „Polskie Radio Szczecin SA” z siedzibą w Szczecinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000121087, Kapitał zakładowy 866.000 zł., adres al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin, NIP 851-00-11-194, REGON 810483170.