Radio Szczecin Na Wieczór
Radio SzczecinRadio Szczecin » Radio Szczecin Na Wieczór
Źródło: pis.org.pl
Źródło: pis.org.pl
Bez uderzenia się w pierś i wyciągnięcia wniosków, PiS przestanie istnieć - tak uważa poseł tej partii Krzysztof Ardanowski. Czy to słuszna konstatacja i jaka przyszłość czeka ugrupowanie, które rządziło Polską przez 8 lat?
Zmiana restrykcyjnego prawa aborcyjnego to jeden z głównych tematów publicznej, ale także politycznej debaty w naszym kraju. Jak powinny się zmienić przepisy dotyczące przerywania ciąży i czy o kierunku zmian powinno zdecydować referendum?
Ukazała się właśnie niezwykła książka „Cmentarze na przedmieściach Lwowa”. Stanowi ona cenny wkład w wiedzę na temat polskiego dziedzictwa na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. To nie tylko opowieść o cmentarzach, ale także o podlwowskich małych miejscowościach, które z czasem zostały wchłonięte przez miasto oraz (a może przede wszystkim) o ich mieszkańcach. Wydanie tej publikacji kończy projekt badawczy realizowany z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zbiegło się to z inną dobrą wiadomością – autorzy monografii mają okazję kontynuować swoje badania dzięki kolejnemu grantowi Ministerstwa. „O tych, którzy odeszli. Śladami Polaków Galicyjskich. Od Lwowa do Wiednia” – to tytuł tego nowego projektu. . O czym „opowiadają" cmentarze? I jakie będą kolejne projekty tego zespołu?
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dokładnych danych nie ma, ale według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kryzysie bezdomności jest w Polsce ok. 30 tys. osób. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Ministerstwo ponownie zleciło przeprowadzenie ogólnopolskiego liczenia osób w kryzysie bezdomności. Jak się to odbywa? Po co prowadzi się takie akcje?
Źródło: www.gov.pl
Źródło: www.gov.pl
Polska jest coraz bliżej otrzymania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ale jednocześnie coraz dalej od zrealizowania wszystkich inwestycji w terminie. Wyzwaniem jest fakt, że pieniądze z KPO trzeba wydać do końca 2026 roku, czyli mamy na to niespełna trzy lata. Podczas gdy inne kraje, realizują inwestycje już od prawie dwóch lat. Czy to oznacza, że pieniędzy możemy nie dostać wcale? Czy i jak jesteśmy przygotowani do wykorzystania unijnych pieniędzy?
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Odejście arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z urzędu metropolity szczecińsko-kamieńskiego ma związek z dochodzeniem Watykanu, a nie jak twierdzi arcybiskup z jego stanem zdrowia.
Czy półprawdy odsuną od kościoła kolejnych wiernych?
Źródło: Źródło: wpia.usz.edu.pl/akademia-mlodego-prawnika/
Źródło: Źródło: wpia.usz.edu.pl/akademia-mlodego-prawnika/
Budowanie wrażliwości społecznej i świadomości prawnej to cele Akademii Młodego Prawnika Uniwersytetu Szczecińskiego, do której właśnie trwa nabór. Jaka jest wiedza prawnicza nie tylko młodych Polaków?
1234567