Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Pracownicy Amazona nie dostali maseczek ochronnych. Jak się dowiedziało Radio Szczecin, część załogi z obawy o swoje zdrowie nie przyszła do pracy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pracownicy Amazona nie dostali maseczek ochronnych. Jak się dowiedziało Radio Szczecin, część załogi z obawy o swoje zdrowie nie przyszła do pracy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To skomplikowana sprawa: co zrobić z dużą firmą, gdy pracownik zachoruje? - powiedział w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" prof. Miłosz Parczewski, kierownik kliniki PUM na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.
To po tym, jak u trzech pracowników Amazona wykryto koronawirusa. W hali w Kołbaskowie pracuje około 4 tys. osób. Jest duże ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa - przestrzega prof. Parczewski.

- Z całą pewnością nie jest to miejsce bezpieczne. Ale ja nie umiem zaplanować pracy wewnątrz Amazona; trzeba byłoby zobaczyć, co można zrobić, by taka firma funkcjonowała - którą zmianę, być może tylko jedną, wystarczyłoby kwarantannować - mówił prof. Parczewski.

W dużych skupiskach ludzi osoby, które pracują w odległości mniejszej niż 2 metry od siebie, powinny nosić rękawiczki i maski.

- Trzeba byłoby wprowadzić noszenie masek; masek chirurgicznych, a najlepiej masek SP2 i SP3m, które - jeśli jest taka opcja - trzeba by było przedyskutować, czy pracodawca jest w stanie je zapewnić - poddał pomysł prof. Parczewski.

Pracownicy Amazona nie dostali maseczek ochronnych. Jak się dowiedziało Radio Szczecin, część załogi z obawy o swoje zdrowie nie przyszła do pracy.

Rzecznik prasowy Amazona poinformował, że firma dba o bezpieczeństwo współpracowników. M. in. częściej odbywa się dezynfekcja pomieszczeń, powiększono wspólną stołówkę, a pracowniczy autobus kursuje częściej.


Poniżej publikujemy oficjalne stanowisko biura prasowego Amazon:

Ściśle przestrzegamy wytycznych władz sanitarnych i ekspertów medycznych oraz podejmujemy wiele działań, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom zatrudnionym w Amazon.

Od kiedy pojawiło się w Polsce zagrożenie epidemiczne, ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami i proaktywnie reagujemy na zaistniałą sytuację. Zapewniamy obsługę klientów, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo współpracowników i przestrzegając wszystkich wytycznych lokalnych instytucji, które dotyczą funkcjonowania naszych obiektów.

Warto zaznaczyć, że w ostatnich dniach, w czterech centrach logistycznych Amazon w Polsce odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały na celu weryfikację poziomu ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy. Na chwilę obecną Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników, firma zastosowała szereg zabezpieczeń wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, które podjęliśmy w trosce o naszych pracowników w związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemicznym:

· zwiększono częstotliwość i intensywność sprzątania - wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane,

· poproszono wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa. Jeżeli mydło i woda nie byłyby łatwo dostępne, należy użyć środka do higieny rąk na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60%,

· na terenie centrów logistycznych umieszczono dużą liczbę dozowników z płynem dezynfekującym,

· zobowiązano wszystkich pracowników do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują,

· zwiększono liczbę autobusów, aby pracownicy mogli zachować bezpieczny dystans od siebie podczas podróży do i z miejsca pracy, autobusy są również ozonowane w celu dezynfekcji,

· przeorganizowano przestrzeń stołówek pracowniczych, tak aby zwiększyć przestrzeń pomiędzy osobami do min. 2 metrów,

· zrezygnowano ze spotkań organizacyjnych z pracownikami i wydłużono przerwy,

· rozpoczęcie zmian zostało rozłożone w czasie, zmieniono harmonogram przerw i wydłużono czas ich trwania tak, aby wszyscy zdążyli skorzystać z wydawanych przez pracodawcę bezpłatnych posiłków, pomimo zredukowanej liczby miejsc w stołówkach,

· przeorganizowano łazienki w taki sposób, aby pracownicy mogli zachować odpowiedni odstęp,

· tymczasowo ograniczono kontrolę osobistą pracowników przy wyjściu, zapobiegając gromadzeniu się osób blisko siebie,

· przygotowano proces zgłaszania potencjalnych przypadków COVID-19 w ramach Amazon oraz do zewnętrznych instytucji,

· rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk są przeprowadzane online, a podróże służbowe są ograniczone do minimum,

· rozpoczęto proces mierzenia temperatury ciała przy pomocy kamer termowizyjnych u wszystkich osób wchodzących do budynku.

Co więcej, chociaż Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca używania masek ochronnych przez osoby, które nie są chore, udostępniamy je obecnie pracownikom, którzy chcą je nosić podczas swojej zmiany.

W miarę wzrostu zapotrzebowania na nasze usługi pracujemy nad tym, aby utrzymać ciągłość dostaw do klientów najbardziej dotkniętych zaistniałą sytuacją, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo naszym pracownikom. Wielu z naszych klientów nie ma obecnie dostępu do niezbędnych produktów. Chcemy mieć pewność, że będziemy dysponować odpowiednimi zasobami, aby móc zaspokoić ich potrzeby. W chwili obecnej pierwszeństwo dajemy przyjmowaniu i wysyłaniu produktów, które są najbardziej istotne dla naszych klientów. Należą do nich produkty spożywcze, zdrowotne i higieny osobistej, książki, a także rzeczy potrzebne do pracy zdalnej.

Więcej informacji nt. działań podjętych przez Amazon w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną można znaleźć na stronie biura prasowego

Biuro prasowe Amazon
Jest duże ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa - przestrzega prof. Parczewski.
W dużych skupiskach ludzi osoby, które pracują w odległości mniejszej niż 2 metry od siebie, powinny nosić rękawiczki i maski.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty