Radio SzczecinRadio Szczecin » Polska i świat

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]
Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]
Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski powiedział, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tworzy struktury prawne pozwalające sądom na omijanie polskiego porządku konstytucyjnego.
TSUE orzekł, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać unijne prawo. Chodzi o te zmiany, które doprowadziły do zniesienia kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

Sędzia Aleksander Stępkowski mówił Polskiemu Radiu, że w orzeczeniu TSUE niepokój budzą stwierdzenia, że sądy polskie - stosując interpretację traktatu o Unii Europejskiej, którą zawarł Trybunał Sprawiedliwości w tym wyroku - nie muszą czuć się związane postanowieniami Konstytucji.

"Niewątpliwie tego typu stwierdzenia muszą wzbudzić konsternację, ponieważ Unia Europejska powstała jako efekt zgodnego oświadczenia woli konstytucyjnych organów państw. Artykuł czwarty Traktatu o Unii Europejskiej mówi bardzo wyraźnie, że Unia stoi na straży podstawowych struktur politycznych i konstytucyjnych państw członkowskich" - mówił rzecznik.

Sędzia Aleksander Stępkowski mówił, że z punktu widzenia krajowego porządku prawnego najwyższym źródłem prawa jest Konstytucja. Z tego powodu możliwe było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i możliwe jest funkcjonowanie prawa unijnego na terytorium Rzeczpospolitej. "Stąd też wydaje się logiczne, że cały czas, skoro to polska Konstytucja warunkuje możliwość uczestniczenia Polski w Unii Europejskiej i skuteczność prawa unijnego na terenie Rzeczpospolitej, to cały czas Konstytucja jest nadrzędna względem prawa Unii Europejskiej" - mówił sędzia Stępkowski.

Orzeczenie TSUE to odpowiedź na pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego z listopada 2018 roku i czerwca 2019 roku. Wynikły one z rozpatrywania przez NSA odwołań złożonych przez pięciu sędziów ubiegających się o stanowiska w Sądzie Najwyższym, którzy nie uzyskali rekomendacji KRS.
Sędzia Aleksander Stępkowski mówił, że w orzeczeniu TSUE niepokój budzą stwierdzenia, że sądy polskie - stosując interpretację traktatu o Unii Europejskiej, którą zawarł Trybunał Sprawiedliwości w tym wyroku - nie muszą czuć się związane postanowieniami Konstytucji.
Sędzia Aleksander Stępkowski mówił, że z punktu widzenia krajowego porządku prawnego najwyższym źródłem prawa jest Konstytucja i z tego powodu możliwe było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty